Fels

Fels


Scientific publications (PDF) concerning "New World" Killies only:

In progress.

Fels & De Rham 1981, Rivulus elegans

Fels & De Rham 1981, Rivulus intermittens

Fels & De Rham 1981, Rivulus iridescens

Fels & De Rham 1981, Rivulus rectocaudatus

Fels & De Rham 1981, Rivulus rubrolineatus

Fels & De Rham 1981, Rivulus speciosus

 
return to Literature